مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی

بازدید: ۶۹عنوان مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی درشهرستان تبریز مولفین: دکتر روح الله تولایی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسیم حسین زاده نصرتی (نویسنده مسئولnasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir) و حسین نازک تبار موضوع: مدیریت گردشگری / مدیریت… Read More

مقاله: تاثیر دنیای مجازی ۳ بعدی بر برندسازی مقصد گردشگری

بازدید: ۹عنوان مقاله: تاثیر دنیای مجازی ۳ بعدی (برنامه زندگی دوم) بر برندسازی مقصد گردشگری (مطالعه موردی : اماکن دیدنی شهر تبریز) مولفین: نسیم حسین زاده نصرتی و دکتر سید رضا موسوی (موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir)… Read More

مقاله: نقش جهان مجازی بر بازاریابی گردشگری

بازدید: ۱۵عنوان مقاله: نقش جهان مجازی بر بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی ؛ صنعت هتل داری تبریز) مولف: نسیم حسین زاده نصرتی (موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir) موضوع: مدیریت گردشگری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۶ وضعیت: تمام متن منبع: دومین… Read More

مقاله: بررسی ارتباط بین بازاریابی چندحسی و برندسازی مقصد گردشگری

بازدید: ۷عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین بازاریابی چندحسی و برندسازی مقصد گردشگری (مطالعه موردی هتلها و آژانسهای مسافرتی تبریز ) مولفین: نسیم حسین زاده نصرتی و دکتر سید رضا موسوی (موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir) موضوع:  مدیریت… Read More

مقاله: تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی

بازدید: ۵عنوان مقاله: تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران مولف: مجتبی قلندر (کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی Mojtaba.ghalandar20@gmail.com– منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران) موضوع: مدیریت گردشگری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۷ وضعیت: تمام متن منبع:… Read More

مقاله: بررسی توریسم درمانی در ایران

بازدید: ۱۷عنوان مقاله: بررسی توریسم درمانی در ایران مولف: آلمافرامرزی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات) موضوع: مدیریت گرشگری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۱ وضعیت: تمام متن منبع:پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com چکیده: در حالیکه توریسم درمانی دربسیاری از کشورها… Read More

مقاله: بررسی توريسم خاورميانه

بازدید: ۱۵عنوان مقاله: بررسی توريسم خاورميانه مولف: معصومه تاجيك قلعه Mitra.Tajik@gmail.com موضوع: مدیریت گردشگری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۳ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com چكيده: پدیدة گردشگری ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک بخش لاینفک… Read More

مقاله: مديريت توريست، جذب گردشگري مذهبي

بازدید: ۷عنوان مقاله: مديريت توريست، جذب گردشگري مذهبي مولف: معصومه تاجيك قلعه موضوع: مدیریت گردشگری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com چکیده: ابتدا بايد گفته در بيشتر لغت نامها واژه مسافرت را عمل جابه… Read More

مقاله: مديريت توريست و عوامل موثر در جذب رضايت توريسم

بازدید: ۹عنوان مقاله: مديريت توريست و عوامل موثر در جذب رضايت توريسم مولف: ميترا تاجيك موضوع: مدیریت جهانگردي سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com چكيده: اصطلاح توريست از قرن نوزدهم… Read More