مقاله: مدل بلوغ مديريت استعداد

بازدید: ۱۰عنوان مقاله: مدل بلوغ مديريت استعداد مولفین: مرجان معالي تفتي؛ محمد تاج الدين موضوع: مدیریت استعداد سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۹ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره ۲۰۱ مقدمه: مدل بلوغ مديريت استعداد يك چارچوب تشخيصي و تجويزي است كه… Read More

مقاله: جذب استعداد در يك بازار رقابتي

بازدید: ۱۷عنوان مقاله: جذب استعداد در يك بازار رقابتي مولف/مترجم: مرجان معالي تفتي موضوع: مدیریت استعداد سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره ۱۹۸ چکیده: امروزه پرسش اساسي و مستمر بسياري از سازمانها ، مبتني بر اين… Read More

مقاله: جانشين پروري؛ كليد نجات در بحران استعدادها

بازدید: ۲۷عنوان مقاله: جانشين پروري؛ كليد نجات در بحران استعدادها مولفین: مرجان معالي تفتي؛ محمد تاج الدين موضوع: مدیریت استعداد سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره ۱۹۹ مقدمه: تجربه‌اي از (Plateau): استراتژي‌هاي سازماني، نيازمند رويكردي كل… Read More