مقاله: بررسی پیشرفت های اخیر در مدیریت استراتژیک

بازدید: ۷عنوان مقاله: بررسی پیشرفت های اخیر در مدیریت استراتژیک : کاربردهایی برای دانش پژوهان مترجم: رسول اکرم (دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سمنان) موضوع: مدیریت استراتژیک سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۱ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com  چکیده:… Read More