مقاله: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان

بازدید: ۱۴۱عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان مولف: دکتر روح اله تولایی و زینب کریمی موضوع: مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۸ وضعیت: تمام متن منبع: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (نمایه ISC)… Read More

استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی

بازدید: ۹عنوان مقاله: استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی مولف/مترجم: مترجمان: مهدی خیراندیش – علیرضا افشارنژاد موضوع: مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2002 چکیده: در جامعه فراصنعتی امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل گردیده است. با… Read More

مدیریت دانش و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها

بازدید: ۶عنوان مقاله: مدیریت دانش و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها مولف/مترجم: موضوع: مدیریت دانش / نوآوری و شکوفایی سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۵ وضعیت: تمام متن منبع: مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران چکیده: امروزه دیگر همه گروههای کاری… Read More

نیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانش

بازدید: ۳عنوان مقاله: نیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانش مولف/مترجم: دکتر حسین ادب موضوع: تعالی سازمانی / مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۲ چکیده: تغییر و تحولات سریع در بازارهای جهانی ، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده… Read More

مدیریت دانش در ارتباط با مشتری

بازدید: ۵عنوان مقاله: مدیریت دانش درارتباط با مشتری مولف/مترجم: محمدرضا غلامیان ، مریم خواجه افضلی ، بابک ابراهیمی موضوع: مدیریت دانش / یادگیری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۷ چکیده: دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده… Read More

مدیریت دانش و استعدادها

بازدید: ۳عنوان مقاله: مدیریت دانش و استعدادها مولف/مترجم: مسلم علی محمدلو موضوع: مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال پانزدهم-شماره ۱۴۷ چکیده: امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند، برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجاری و رقابتی یک حضور مستمر… Read More

Knowledge Management and Organizational Competitiveness: A Framework for Human Capital Analysis/ مدیریت دانش و سرمایه های انسانی

بازدید: ۴عنوان مقاله: مدیریت دانش و سرمایه های انسانی مولف/مترجم: مترجم : علیرضا چیت سازیان موضوع: مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS: A FRAMEWORK FOR HUMAN CAPITAL ANALYSIS, FESUS RODRIGUEZ, PATRICIA DE PABLOS, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL… Read More

دانشِ مدیریت دانش

بازدید: ۳عنوان مقاله: دانشِ مدیریت دانش مولف/مترجم: میثم نوروزیان موضوع: مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر –سال هفدهم -شماره ۱۷۶ چکیده: فرانسیس بیکن از دانش به عنوان قدرت یاد می‌کند. قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو… Read More

روشهای کاربردی خلق ثروتِ دانایی محور در صنعت گاز و نقش واحدهای پژوهش و فناوری در حفظ و توسعه دانش و تکنولوژی در صنایع

بازدید: ۳عنوان مقاله: روشهای کاربردی خلق ثروتِ دانایی محور در صنعت گاز و نقش واحدهای پژوهش و فنآوری در حفظ و توسعه دانش و تکنولوژی در صنایع مولف/مترجم: سعید منصوری موضوع: مدیریت دانش سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: پنجمین… Read More

سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش

بازدید: ۶عنوان مقاله: سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش مولف/مترجم: محمدحسن صیف- حمید عالی نژاد -مسلم صالحی موضوع: سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره ۱۷۱ چکیده:  امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی درسازمان… Read More