مقاله: نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان

بازدید: ۷۱عنوان مقاله: نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان مولفین: دكتر محمد تقوي فرد ، محسن زاهدي اديب و مصطفي ترابي موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۶ چکیده: يكي… Read More

مقاله: چگونگي حفظ مشتريان اينترنتي

بازدید: ۵عنوان مقاله: چگونگي حفظ مشتريان اينترنتي مترجمان: آزاده باباقادري و عليرضا غروي رودسري موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۰ وضعیت: تمام متن منبع: COMMUNICATIONS OF ACM, JUNE 2004   مقدمه:  اينترنت به طور اساسي محيطي كاملا متفاوت را… Read More

مقاله: عاملهاي هوشمند در تجارت الکترونيک

بازدید: ۱۴عنوان مقاله: عاملهاي هوشمند در تجارت الکترونيک مولفین: دکتر فريبرز موسوي، دکتر محمد فتحيان، مژگان معماري موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(ميلادي): ۲۰۰۷ وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره ۱۷۷   چکيده: به دليل ورود تجارت به بازارهاي… Read More

مقاله: سيستم هاي اطلاعات تجاري

بازدید: ۱۴عنوان مقاله: سيستم هاي اطلاعات تجاري مولف:ماهنامه تدبیر موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال پانزدهم-شماره ۱۵۰   مقدمه : سيستم هاي اطلاعات در اشكال گوناگون مي توانند در سازمانها و كسب و… Read More

مقاله: بانكداري الكترونيك و سير تحول آن در ايران

بازدید: ۲۰عنوان مقاله: بانكداري الكترونيك و سير تحول آن در ايران مولفین: دکتر رضا سيدجوادين و مريم سقطچي موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۷۰ چكيده رشد و گسترش روز افزون فناوري… Read More

مقاله: الگوهاي رفتار مشتري در خريد اينترنتي

بازدید: ۱۴عنوان مقاله: الگوهاي رفتار مشتري در خريد اينترنتي مولف: دکتر حميد رضا سعيد نيا و مهدي بني اسدي موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(ميلادي): ۲۰۰۷ وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره ۱۸۵ مقدمه: محيط تجارت الکترونيک که مبتني… Read More

مقاله: بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

بازدید: ۱۷عنوان مقاله: بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مولفین: دكتر سيّد محسن علامه و سيّد محسن زارع (دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان؛ S.Mohsen.zare@gmail.com) موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار (میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع:… Read More

مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی

بازدید: ۶۹عنوان مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی درشهرستان تبریز مولفین: دکتر روح الله تولایی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسیم حسین زاده نصرتی (نویسنده مسئولnasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir) و حسین نازک تبار موضوع: مدیریت گردشگری / مدیریت… Read More

مقاله: رويكردي به ساخت و پياده‌سازي سيستم هوش تجاري

بازدید: ۴۳ عنوان مقاله: رويكردي به ساخت و پياده‌سازي سيستم هوش تجاري مترجم: مهدي محمودي موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۹ وضعیت: تمام متن منبع: Olszak, Celina. M, and Eweio Ziemba, Approach to Building and Implementing Business Intelligence System,… Read More

مقاله: قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك

بازدید: ۳عنوان مقاله: قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك مولف: دکتر شهريار عزيزي               موضوع: مدیریت فناوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۶ چکیده: امروزه پديده اينترنت و جهاني شدن به عنوان لازم و ملزوم يكديگر… Read More