مقاله: مفاهيم و راهبردهاي توانمند سازي كاركنان

بازدید: ۸عنوان مقاله: مفاهيم و راهبردهاي توانمند سازي كاركنان مولفین: دکتر سعيد رجايي پور، عبدالرسول جمشيديان ، ناهيد نادري   موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۶ چکیده: توانمندسازي كاركنان يك ابزار ضروري… Read More

مقاله: كاركنان توانمند و سازمان هاي امروز

بازدید: ۱۰عنوان مقاله: كاركنان توانمند و سازمان هاي امروز نویسنده گان: فضل الله ساجدي ، اعظم اميدواري موضوع: مدیریت منابع انسانی وضعیت: تمام متن سال انتشار: ۲۰۰۷ منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره۱۸۱ چكيده در اين مقاله با رويكردي كاربردي به مفهوم… Read More

مقاله: سازه هاي اثربخش در توان‌افزايي كاركنان

بازدید: ۱۳عنوان مقاله: سازه هاي اثربخش در توان‌افزايي كاركنان نویسنده گان: سعيد هداوند ، شهره صادقيان موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار: ۲۰۰۷ منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۰ چكيده: در شرايطي که سازمان ها تحت تاثير رقابت هاي اقتصادي هستند،… Read More

مقاله: توانمندسازي روشي نوين در محيط رقابتي

بازدید: ۲۷عنوان مقاله: توانمندسازي روشي نوين در محيط رقابتي مولف: سيروس آقايار موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره۱۳۵ چکیده: توانمندسازي روش نويني براي بقاي سازمانهاي پيشرو در محيط رقابتي است. اكثر مديران… Read More

مقاله: بي انگيزگي کارکنان خود را متوقف كنيد

بازدید: ۱۱۱عنوان مقاله: بي انگيزگي کارکنان خود را متوقف كنيد مترجم:  ياسر جلالي موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: David Sirota & Michael Irwin Meltzer, Stop Demotivating Your Employees, Harvard management update, January 2006.  … Read More

مقاله: برنامه هاي سازماني براي ايجاد انگيزش در کارکنان

بازدید: ۶۱عنوان مقاله: برنامه هاي سازماني براي ايجاد انگيزش در کارکنان نویسنده: عليرضا مقدسي موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار: ۲۰۰۷  منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۰ چكيده در اين مقاله ضمن بيان مقدمه اي درباره اهميت ايجاد انگيزش در کارکنان… Read More

مقاله: بهسازی منابع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی

بازدید: ۶عنوان مقاله: بهسازی منابع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی از طریق گردش شغلی مولفین: محمد مهدی رشیدی؛ غلامرضا اصیلی و سید محمد فرهادی موضوع: مديريت منابع انساني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۲ وضعیت: تمام متن منبع: مجموعه مقالات سومين همايش بين المللي… Read More

مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

بازدید: ۱۳عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران مولفین: بهنام ميرزايي موضوع: مدیریت منابع انساني سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن منبع:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com چكيده: آنچه موجبات… Read More

مقاله: بررسی رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني

بازدید: ۹عنوان مقاله: بررسی رابطه بين اعتياد به کار و رفتار شهروندي سازماني در بين معلمان مدارس شهر شوشتر مولفین: علی کرم پور (کارشناس ارشد مدیریت دولتی) موضوع: مديريت منابع انساني سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۱ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات… Read More

مقاله: برنامه ريزي منابع انساني با رويكردي استراتژيك

بازدید: ۱۰ عنوان مقاله: برنامه ريزي منابع انساني با رويكردي استراتژيك مولف: احمدرضا طالبيان موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۳ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره۱۳۹ چکیده: يكــــي از عناصر عمده در مديريت، برنامه ريزي است. برنامه ريزي… Read More