مقاله: زوج های کارآفرین

بازدید: ۸عنوان مقاله: زوج های کارآفرین مولفین: دكتر زهرا صباغيان، دكتر محمود احمدپور دارياني، محمد عزيزي موضوع: مدیریت کارآفرینی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۴۵ چکیده: در هزاره جديد كار و زندگي به همديگر وابسته… Read More

مقاله: اهميت وجايگاه کارآفرينی در سازمانها

بازدید: ۲۵عنوان مقاله: اهميت وجايگاه کارآفرينی در سازمانها مولفین: سهيلا پرتونيا (کارشناسی ارشد مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبجنوردL.partonia@gmail.com) موضوع: مدیریت کارآفرينی سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۳ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریتwww.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: امروزه کارآفرينی يکی از دغدغه های… Read More

مقاله: مطالعه موردي کارآفريني در دانشگاههای ایران و جهان

بازدید: ۱۱عنوان مقاله: مطالعه موردي کارآفريني در دانشگاههای ایران و جهان مولف: بهاره ملکي موضوع: مدیریت كارآفريني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۲ چكيده: به دليل تحولات سريع اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در چند دهه… Read More