مقاله: تصميم گيري؛ رويكردها و تكنيك ها

بازدید: ۸عنوان مقاله: تصميم گيري؛ رويكردها و تكنيك ها مولف: مصطفي احمدي موضوع: تصميم گيري مدیریتی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: دوماهنامه توسعه انساني پليس-شماره ۱۱   چکیده: يکي از فراگردهايي که تمام مديران به طور مداوم با… Read More

مقاله: شبيه سازي؛ كمك به مديران براي تصميم گيري

بازدید: ۱۲عنوان مقاله: شبيه سازي؛ كمك به مديران براي تصميم گيري مولف: اسمعيل كندري موضوع: تصميم گيري مدیریتی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره ۱۹۹   چکیده: تصميم گيري براي استفاده كارا از نيروي انساني، تجهيزات… Read More

مقاله: شبيه سازي در تصميم گيريهاي مديريتي

بازدید: ۰عنوان مقاله: شبيه سازي در تصميم گيريهاي مديريتي مولف: رامين گلزار ادبي موضوع: تصميم گيري مدیریتی سال انتشار(ميلادي): ۲۰۰۷ وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره ۱۷۷   چکيده: هدف از نگارش اين مقاله، معرفي تکنيک‌هاي شبيه سازي رايانه… Read More