مقاله: مقابله با بازارهاي خاكستري

بازدید: ۵عنوان مقاله: مقابله با بازارهاي خاكستري مولفین: دکتر حبيب اله دعايي ، علي‌كاظم شيخيان، علي فتحي موضوع: مديريت بازرگاني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۹۰ چکیده: بازار خاكستري وقتي شكل مي‌گيرد كه يك شركت… Read More

مقاله: تصمیم گیری دربارۀ هدایای تبلیغاتی

بازدید: ۲۷عنوان مقاله: تصمیم گیری دربارۀ هدایای تبلیغاتی مولف: لیلی رحیمی (leili.rahimi20@gmail.com) موضوع: مدیریت بازرگانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۶ وضعیت: تمام متن منبع:پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: امروزه مقولۀ تبلیغات و بازاریابی چنان توسعه یافته که به یکی از فرایندهای… Read More

مقاله: فنون مذاکره برای حل مسائل سازمانی

بازدید: ۲۱عنوان مقاله: فنون مذاکره برای حل مسائل سازمانی مولف: محمد جعفر موغلی موضوع: مدیریت بازرگانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۹ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال بیستم-شماره ۲۰۲ مقدمه بيشتر مديران حرفه اي به اهميت مذاكره در زندگي واقفند، زيرا زمان… Read More

مقاله: ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري وتأثير آن بر وفاداری مشتریان

بازدید: ۲۲عنوان مقاله: ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري وتأثير آن بر وفاداری مشتریان مولف: دکترحمیدرضاعلیپور و  علی اسکن خطبه سرا (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت) موضوع: مدیریت بازرگاني سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی… Read More

مقاله: نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی

بازدید: ۵۷عنوان مقاله: نقش شخصیت برند  بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا مولفين: دکتر حسین گنجی نیا و سمانه اخوان فومنی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) موضوع: مديريت بازرگاني سال… Read More