معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

بازدید: ۱۲معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایشها (شامل کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش)   تعدادی از کتب مهمتر در هر گروه با ستاره مشخص شده است.… Read More

معرفی منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بازدید: ۶معرفی منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی کلیه گرایشهای رشته مدیریت دولتی شامل مدیریت نیروی انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت تحول و همچنین رشته های مدیریت بحران ، مدیریت اماکن… Read More

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری گرایش مدیریت مالی

بازدید: ۱۳معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری گرایش مدیریت مالی  منابع مربوط به رشته مدیریت مالی و همچنین رشته مالی (گرایشهای مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، حقوق مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز و بیمه… Read More

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

بازدید: ۱۲معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی شامل منابع رشته مدیریت صنعتی (گرایشهای تولید، تحقیق در عملیات و مالی) و مدیریت تکنولوژی (گرایشهای نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی، سیاست های تحقیق و توسعه)   تعدادی… Read More

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بازدید: ۷معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها شامل بازاریابی، بازاریابی بین المللی، بازرگانی داخلی، مدیریت بیمه، مدیریت مالی و مدیریت تحول ) تعدادی از کتب مهمتر در هر گروه با ستاره مشخص شده است.   ردیف… Read More