دانلود رایگان جزوه آموزشی درس روش تحقیق پیشرفته

بازدید: ۶۷نام درس: روش تحقیق پیشرفته مقطع: کارشناسی ارشد تعداد واحد: ۲ واحد ویرایش: نسخه شماره ۲ مورخ پاییز ۱۳۹۴ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * فصل اول: کلیات آشنایی… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس MIS پیشرفته

بازدید: ۱۹نام درس: سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) پیشرفته مقطع: کارشناسی ارشد تعداد واحد: ۲ واحد ویرایش: نسخه شماره ۳ مورخ زمستان ۱۳۹۴ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * فصل… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس استراتژی های مدیریت دانش

بازدید: ۱۳ نام درس: استراتژی های مدیریت دانش سازمانی مقطع: دکتری تخصصی (PhD) تعداد واحد: ۲ واحد ویرایش: نسخه شماره یک مورخ پاییز ۱۳۹۶ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: *… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)

بازدید: ۱۳نام درس: سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) تعداد واحد: ۳ واحد ویرایش: نسخه شماره ۳ مورخ زمستان ۱۳۹۴ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * فصل اول: ظهور عصر دانش… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس تجزیه و تحلیل سیستم ها

بازدید: ۱۱نام درس: فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها مقطع: کارشناسی تعداد واحد: ۳ واحد ویرایش: نسخه شماره ۲ مورخ زمستان ۱۳۹۴ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس روش تحقیق در مدیریت

بازدید: ۱۰نام درس: روش تحقیق در مدیریت مقطع: کارشناسی تعداد واحد: ۳ واحد ویرایش: نسخه شماره یک، مورخ پاییز ۱۳۹۴ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * فصل اول: روش تحقیق… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس توسعه اقتصادی

بازدید: ۸نام درس: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مقطع: کارشناسی تعداد واحد: ۳ واحد ویرایش: نسخه شماره ۲ مورخ زمستان ۱۳۹۳ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * فصل اول: آشنایی… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت

بازدید: ۱۰۲نام درس: مبانی سازمان و مدیریت مقطع: کارشناسی ارشد تعداد واحد: ۲ واحد ویرایش: نسخه شماره ۱ مورخ پاییز ۱۳۹۳ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * دانلود رایگان فصل… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت

بازدید: ۹۸نام درس: مبانی سازمان و مدیریت مقطع: کارشناسی ارشد تعداد واحد: ۲ واحد ویرایش: نسخه شماره ۱ مورخ پاییز ۱۳۹۳ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * دانلود رایگان فصل اول… Read More

دانلود رایگان جزوه آموزشی درس مبانی مدیریت اسلامی

بازدید: ۹۲ نام درس: مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن مقطع: کارشناسی تعداد واحد: ۳ واحد ویرایش: نسخه شماره یک، مورخ پاییز ۱۳۹۴ منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei   دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی: * فصل… Read More