مقاله: سنجش تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

بازدید: ۱عنوان مقاله: سنجش تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکتهای پیمانکاری مترجمین: محمدرضا بابایی و امیرعباس مافیان (amir_mafian@yahoo.com) موضوع: عدالت سازمانی سال انتشار (میلادی): ۲۰۱۶ وضعیت : تمام متن منبع انتشار: پایگاه مقالات علمی مدیریت چکیده: از… Read More

مقاله: بررسی مفهوم عدالت سازماني

بازدید: ۱عنوان مقاله: بررسی مفهوم عدالت سازماني مولفین: دكتر علي حسين زاده و محسن ناصري موضوع: عدالت سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۰ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت چکیده: عدالت و اجراي آن يكي از نياز هاي اساسي و… Read More

مقاله: بررسی رابطه پدیده سقف شیشه ای بر عدالت سازمانی

بازدید: ۱عنوان مقاله: بررسی رابطه  پدیده سقف شیشه ای بر عدالت سازمانی نویسنده گان: رضا فدائی کیوانی  و رضوان علوی سالکویه (rezvan.alavi.s67@gmail.com) موضوع: عدالت سازمانی سال انتشار: ۲۰۱۸ منبع: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع چكيده: امروزه با… Read More

مقاله: مفاهيم و راهبردهاي توانمند سازي كاركنان

بازدید: ۵عنوان مقاله: مفاهيم و راهبردهاي توانمند سازي كاركنان مولفین: دکتر سعيد رجايي پور، عبدالرسول جمشيديان ، ناهيد نادري   موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۶ چکیده: توانمندسازي كاركنان يك ابزار ضروري… Read More

مقاله: كاركنان توانمند و سازمان هاي امروز

بازدید: ۴عنوان مقاله: كاركنان توانمند و سازمان هاي امروز نویسنده گان: فضل الله ساجدي ، اعظم اميدواري موضوع: مدیریت منابع انسانی وضعیت: تمام متن سال انتشار: ۲۰۰۷ منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره۱۸۱ چكيده در اين مقاله با رويكردي كاربردي به مفهوم… Read More

مقاله: سازه هاي اثربخش در توان‌افزايي كاركنان

بازدید: ۳عنوان مقاله: سازه هاي اثربخش در توان‌افزايي كاركنان نویسنده گان: سعيد هداوند ، شهره صادقيان موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار: ۲۰۰۷ منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۰ چكيده: در شرايطي که سازمان ها تحت تاثير رقابت هاي اقتصادي هستند،… Read More

مقاله: توانمندسازي روشي نوين در محيط رقابتي

بازدید: ۲۴عنوان مقاله: توانمندسازي روشي نوين در محيط رقابتي مولف: سيروس آقايار موضوع: مدیریت منابع انسانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره۱۳۵ چکیده: توانمندسازي روش نويني براي بقاي سازمانهاي پيشرو در محيط رقابتي است. اكثر مديران… Read More

مقاله: نيل به سرآمدي با ابزار مديريت دانش

بازدید: ۴۳عنوان مقاله: نيل به سرآمدي با ابزار مديريت دانش مولف: دکتر حسين ادب موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۲   چكيده: تغيير و تحولات سريع در بازارهاي جهاني ، سازمانها را… Read More

مقاله: نقش الگوي سرآمدي در كسب مزيت رقابتي

بازدید: ۳۰عنوان مقاله: نقش الگوي سرآمدي در كسب مزيت رقابتي مولف: دكتر ايرج سلطاني موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۶۹   چكيده امروزه كسب مزيت رقابتي درگرو اين است كه سازمانها در… Read More

مقاله: مروري بر مفاهيم و چگونگي تعالي سازمان در ناجا

بازدید: ۵۰عنوان مقاله: مروري بر مفاهيم و چگونگي تعالي سازمان در نيروي انتظامي مولف: مهدي نخعي نژاد موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: دوماهنامه توسعه انساني پليس-شماره ۱۲ چکیده: هر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت،… Read More